Từ chối, không có biện minh: Bắc Hàn-hoãn lại, cuộc Họp

Một chuẩn bị cuộc họp nhưng nổ ngay bây giờ

CHÚNG tôi Tổng thống Trump muốn gặp lại với Bắc Triều tiên của chỉ huy trưởng Kim Jong-Il Và làm choMột cuộc Họp lên kế hoạch giữa CHÚNG tôi, thư Ký của bang, Mike Pompeo với Bắc Hàn quốc trưởng đàm Kim Yong Chol ở New York là trong thời gian tới đã bị hoãn. Bộ ngoại giao MỸ báo cáo không có lý do cho việc hủy bỏ.

Nói đi, nói một phát ngôn viên

Pompeo đã được đáp ứng thứ năm này ở New York với Kim Yong Chol, một hội nghị giữa Tổng thống MỸ Donald Trump và của Bắc Triều tiên chỉ huy trưởng, Kim Jong Và chuẩn bị. Bạn có thay đổi mật khẩu của thành công và có thể bây giờ nhập với mật khẩu mới. Bạn sẽ nhận được một thời gian ngắn xác nhận một e-Mail. Xin xác nhận trong vòng vài giờ đăng ký của bạn bằng cách nhấn vào Chạm vào liên Kết chứa trong nó.
Hẹn hò mà không có đăng ký với điện thoại chat video trực tuyến kiểm tra roulette chat video cô gái video hẹn Hò với cô gái mà không có đăng ký hẹn Hò thế giới hẹn Hò video người phụ nữ muốn gặp nói chuyện roulette với cô gái đăng ký tình dục hẹn Hò video trực tuyến